Skip to content Skip to footer

פרויקט מגורים “גל ים” בהרצליה פיתוח

צמחיה מינימליסטית תואמת סביבה ימית ובקרבת החוף עם אחזקה מועטה.

.