Skip to content Skip to footer

נחלה בשרון

הגן הותאם לאדריכלות הבית בסגנון הכפרי ולהשתלבות במרחב.
"המשתלבות" בייצור מיוחד בגוון הבריקים ואבן הבנייה והריצוף מפירוק להרמוניה המבוקשת.
רצפה מתרוממת לבריכה לנראות ובטיחות מושלמת.