Skip to content Skip to footer

מרכז מבקרים בקיבוץ יוטבתה

תכנון מוקפד לשטח רב מתארחים בשילוב צמחייה עמידה להגדרת / הפרדת שטחים והצללה מירבית.