פיתוח הגן תואם את האדריכלות המיוחדת של המבנה, תוך שימוש במוטיבים מרוקאים אופייניים.